zondag 18 oktober 2020
14:00 uur

Kerkdienst zondag 18 oktober 2020 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Nienke van der Heide - Visser
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Bij de uitgang is er een collecte