zondag 18 februari 2018
09:30 uur
Eerste zondag 40-dagentijd

Kerkdienst zondag 18 februari 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:Eerste zondag 40-dagentijd
Bijlagen
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: 40-Dagentijdcollecte

Er zijn in die periode tot aan Pasen op 5 zondagen landelijke diaconie collecten voor diverse doelen. De 1e wordt gehouden op 18 februari met als thema: Met je kinderen op de vlucht.
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.
Met deze collecte steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.
Of op rekening van de diaconie NL52 RABO 0388 3077 73 t.n.v. Missionair werk Gereformeerde Kerk o.v.v. 40 dagencollecte 18 februari.
Alvast hartelijk dank!

Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris