zondag 4 september 2022
09:30 uur
LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING DE ONTMOETING!

Kerkdienst zondag 4 september 2022 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Mededeling:LET OP ! DIENST IN BONIFATUSKERK VANWEGE VERBOUWING DE ONTMOETING!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Liturgie
Lied voor de dienst NLB 376: 1, 4 en 5
Welkomstwoord
We zingen: NLB 413: 1 en 3
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: ELB 302 : 1, 2, 3 en 4
Gebed
We lezen: 1 Kor.11: 17 - 34 NBV
We zingen: NLB: 73 : 10 en 9
Preek .
We zingen: NLB 840: 1, 2 en 3
Formulier voor het Avondmaal
We zingen: NLB 34 : 4
We zingen: NLB 103: 1 en 5
Dankgebed en voorbede
We zingen: ELB 186b: 1 en 2
Zegen
Collecte
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Collecte Kerk in Actie 2022 – Werelddiaconaat (collectenummer 22085)

In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.

Uitganscollecte: Bij de uitgang of via QR-code