zondag 16 juli
19:30 uur

Kerkdienst zondag 16 juli 19:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. B. Haanstra, Metslawier
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten