zondag 27 augustus
09:30 uur
Koffiedrinken na de dienst in 't Skûlplak. Let op! Ochtendienst is in de Bonifatiuskerk. Graag liedboekjes en Bijbels mee vanwege ontbreken van een beamer!

Kerkdienst zondag 27 augustus 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. H. de Haan, Den Ham
Organist:Ivo van Hijum
Mededeling:Koffiedrinken na de dienst in 't Skûlplak. Let op! Ochtendienst is in de Bonifatiuskerk. Graag liedboekjes en Bijbels mee vanwege ontbreken van een beamer!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten