zondag 15 oktober
09:30 uur

Kerkdienst zondag 15 oktober 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Robert Colijn
Organist:Joop de Jong
LivestreamLivestream start op zondag 15 oktober om 09:30 uur
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie Noodhulp Soedan

Collecte Kerk in Actie (collectenr. 23091)
Noodhulp Soedan
Sinds op 15 april hevige gevechten losbarstten in Soedan, zijn honderden mensen omgekomen en meer dan 2,1 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Samen met partnerorganisaties ter plaatse biedt Kerk in Actie noodhulp. Ook zetten zij zich in voor de bescherming van meisjes en vrouwen: in de chaos van de vlucht en overvolle opvanglocaties zijn zij kwetsbaar voor (seksueel) misbruik en mensenhandel. Vluchtelingen op doorreis krijgen geld, en kinderen krijgen zoveel mogelijk tóch onderwijs. Ook is er aandacht voor traumaverwerking en worden kinderen beschermd tegen (seksueel) geweld.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten