zondag 5 november
09:30 uur
Viering Heilig Avondmaal

Kerkdienst zondag 5 november 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Mededeling:Viering Heilig Avondmaal
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden

Collecte Kerk in Actie (Najaarszending) (collectenr. 23099)
Colombia - Sociaal bewogen predikanten opleiden
Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van hun vertrouwde plek. In deze context moeten predikanten hun werk doen. Wat betekent dit voor hun pastorale en diaconale taak? In 2022 is Jeannet Bierman namens Kerk in Actie uitgezonden als docent praktische theologie. Met haar studenten onderzoekt ze wat er leeft in samenleving én kerk. Ze rust deze toekomstige predikanten toe om straks met hun gemeenteleden om te zien naar anderen.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten