zondag 23 april
14:00 uur

Kerkdienst zondag 23 april 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. W. Veltman, Ee
Organist:Jelte Cuperus
LivestreamDienst terugkijken
Bekijk op Youtube
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerk
Tweede collecte: Collecte Diaconie: Stichting Terre des Hommes Nederland (collectenr. 23039)

Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Terre des Hommes steunt in drie werelddelen programma's die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door lokale projectpartners. De programma's sluiten dus nauw aan bij de problemen van de lokale bevolking.

Uitganscollecte: Uitgangscollecte t.b.v. de gestegen energiekosten