zondag 30 september 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 30 september 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Liturgie
Lied voor de dienst Ps.150:1 en 2
Welkom en mededelingen
We zingen: Ps.145: 3 en 4
Stilgebed, Votum en groet
kinderen van King kids naar voren komen
We zingen: Kids opw. 185
Wetslezing .
We zingen: Gez.460:1 en 3
Gebed
We lezen: Mt. 6: 24 - 34
We zingen: Ps.89: 9 en 17
Preek .
We zingen: Gez.48: 2 en 3
Gebed
Collecte
Slotlied : ELB 244a: 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk