zondag 23 december 2018
14:00 uur
Vierde Advent

Kerkdienst zondag 23 december 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. K. van Marrum, Feanwâlden
Organist:Jelte Cuperus
Mededeling:Vierde Advent
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk