zondag 10 juni 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 10 juni 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. P. de Vries, Beilen
Organist:Johanna van der Weide
Locatie: de Ontmoeting Foarwei 38, 9104 BX Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Werelddiaconaat
Tweede collecte: Kerk, eigen middelen
Uitganscollecte: Onderhoud en inventaris